"Broadway production" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Broadway produkcja
  1. Broadway rzeczownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A Broadway production was considered, but never put into action.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Broadway production" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Broadway production" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik