PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage actor" — Słownik kolokacji angielskich

stage actor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artysta sceny
  1. stage rzeczownik + actor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For several years he worked as a stage actor and director.