"cease production" — Słownik kolokacji angielskich

cease production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja zaprzestania
  1. cease czasownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show continued for one more season and ceased production in 2012.

powered by  eTutor logo