"book reviewer" — Słownik kolokacji angielskich

book reviewer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): recenzent książki
  1. book rzeczownik + reviewer rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a book reviewer I wanted to be like her.

    Podobne kolokacje: