"Book Series" — Słownik kolokacji angielskich

Book Series kolokacja
Popularniejsza odmiana: book series
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Seria wydawnicza
  1. book rzeczownik + series rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wrote about her experience in a series of three books.

    Podobne kolokacje: