"book World" — Słownik kolokacji angielskich

book World kolokacja
Popularniejsza odmiana: book world
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka Świat
  1. book rzeczownik + world rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the rare book world, this is of great interest.

    Podobne kolokacje: