"books division" — Słownik kolokacji angielskich

books division kolokacja
Popularniejsza odmiana: book division
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki podział
  1. book rzeczownik + division rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its books division showed strong growth as costs were cut.

    Podobne kolokacje: