"Book Writer" — Słownik kolokacji angielskich

Book Writer kolokacja
Popularniejsza odmiana: book writer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Pisarz
  1. book rzeczownik + writer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'm always ready to have a book writer tell me my business.

powered by  eTutor logo