"book critic" — Słownik kolokacji angielskich

book critic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyk książki
  1. book rzeczownik + critic rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book critics the speed of the media in our days, where the emphasis is usually placed on being the first to report a story.

    Podobne kolokacje: