"Book Illustration" — Słownik kolokacji angielskich

Book Illustration kolokacja
Popularniejsza odmiana: book illustration
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka Ilustracja
  1. book rzeczownik + illustration rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A number of other book illustrations followed during the 1920s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo