ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"book art" — Słownik kolokacji angielskich

book art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuka książki
  1. book rzeczownik + art rzeczownik
    Silna kolokacja

    He is also active in the field of book art.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo