"book dealer" — Słownik kolokacji angielskich

book dealer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dealer książki
  1. book rzeczownik + dealer rzeczownik
    Silna kolokacja

    He had given his number to the book dealer, himself.

    Podobne kolokacje: