"book banned" — Słownik kolokacji angielskich

book banned kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is banned
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zabroniła
  1. ban czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The best thing about the list is, the books are not banned.

    Podobne kolokacje: