"get out one's book" — Słownik kolokacji angielskich

get out one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić czyjś książka
  1. get czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After supper I got out my book and started to read.

    Podobne kolokacje: