"lead to one's book" — Słownik kolokacji angielskich

lead to one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić czyjś książka
  1. lead czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That would eventually lead him to his first book of poem "Looking For Myself" which was published in 1996.

    Podobne kolokacje: