"compile books" — Słownik kolokacji angielskich

compile books kolokacja
Popularniejsza odmiana: compile a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj książki
  1. compile czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it is not a book compiled for use at the altar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo