"consist of several books" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z kilku książek
  1. consist czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The series consist of 9 books over a 3-year period beginning in 1980.

    Podobne kolokacje: