ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"promote the book" — Słownik kolokacji angielskich

promote the book kolokacja
Popularniejsza odmiana: promote one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj książkę
  1. promote czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She will only go so far to promote her book.

    Podobne kolokacje: