"open one's books" — Słownik kolokacji angielskich

open one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: open the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwierać czyjś książki
  1. open czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then open the book, and my head will answer your questions.

    Podobne kolokacje: