"consist of Bantam Books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: consist of several books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z Bantam Books
  1. consist czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The series consist of 9 books over a 3-year period beginning in 1980.

    Podobne kolokacje: