"recommend the book" — Słownik kolokacji angielskich

recommend the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poleć książkę
  1. recommend czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He continued to recommend the book for most of his life.

    Podobne kolokacje: