"book translated" — Słownik kolokacji angielskich

book translated kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is translated
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przetłumaczyła
  1. translate czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In its 100-year history, the book has been translated 40 times.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo