"write in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś książka
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When a child wants a word, write in your book.

    Podobne kolokacje: