"book is adapted" — Słownik kolokacji angielskich

book is adapted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zaadaptowana
  1. adapt czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book was adapted into a film of the same name in 2000.

    Podobne kolokacje: