"find one's book" — Słownik kolokacji angielskich

find one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdować czyjś książka
  1. find czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I tried to find a book to help me out.

    Podobne kolokacje: