"write several books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz kilka książek
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also wrote several books on his life and art.

    Podobne kolokacje: