"write a book" — Słownik kolokacji angielskich

write a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz książkę
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    He also wrote several books on his life and art.

    Podobne kolokacje: