"book is printed" — Słownik kolokacji angielskich

book is printed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest wydrukowana
  1. print czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The press was set up in 1812, but the first book would not be printed until 1814.

    Podobne kolokacje: