"reproduce this book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj reprodukcję tej książki
  1. reproduce czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    All rights reserved, including the right to reproduce this book, or portions thereof, in any form.

    Podobne kolokacje:

podobne do "reproduce this book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reproduce this book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne