"reproduce portions" — Słownik kolokacji angielskich

reproduce portions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj reprodukcję części
  1. reproduce czasownik + portion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All rights reserved, including the right to reproduce this book, or portions thereof, in any form.

    Podobne kolokacje: