"book is criticized" — Słownik kolokacji angielskich

book is criticized kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest skrytykowana
  1. criticize czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book was criticized for its focus on the political aspects.

    Podobne kolokacje: