"appear in Domesday Book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: appear in books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się w Domesday Book
  1. appear czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His work appears in several books designed for such students.

    Podobne kolokacje:

podobne do "appear in Domesday Book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appear in Domesday Book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
Domesday Book = Księga Sądu Ostatecznego (rejestr gruntowy sporządzony na żądanie Wilhelma Zdobywcy)