"book is produced" — Słownik kolokacji angielskich

book is produced kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest wydana
  1. produce czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Getting the books produced in the first place had not been easy.

    Podobne kolokacje: