"produce books" — Słownik kolokacji angielskich

produce books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj książki
  1. produce czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Getting the books produced in the first place had not been easy.

    Podobne kolokacje: