"dedicate one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: dedicate the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poświęcać czyjś książka
  1. dedicate czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So without thinking I dedicated the book to my 82-year-old mother.

    Podobne kolokacje: