"produce one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: produce books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkować czyjś książki
  1. produce czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the next night she produced a book, and had me read it.

    Podobne kolokacje: