"book donated" — Słownik kolokacji angielskich

book donated kolokacja
Popularniejsza odmiana: donate books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka ofiarowała
  1. donate czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Donated used books are available for the children to read or look at by themselves and also to keep, if they wish.

    Podobne kolokacje: