"donate books" — Słownik kolokacji angielskich

donate books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ofiaruj książki
  1. donate czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Donated used books are available for the children to read or look at by themselves and also to keep, if they wish.

    Podobne kolokacje: