"book edited" — Słownik kolokacji angielskich

book edited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zredagowała
  1. edit czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It's as though the book was not edited at all.

    Podobne kolokacje: