"collect books" — Słownik kolokacji angielskich

collect books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbieraj książki
  1. collect czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He now has thousands of books collected over 40 years.

    Podobne kolokacje: