"sell one's book" — Słownik kolokacji angielskich

sell one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawać czyjś książka
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Over 3 million of the books have been sold in total.

    Podobne kolokacje: