"book intended" — Słownik kolokacji angielskich

book intended kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is intended
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka miała zamiar
  1. intend czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book is intended to do more than present a theory, however.

    Podobne kolokacje: