"book is intended" — Słownik kolokacji angielskich

book is intended kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest planowana
  1. intend czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is intended to do more than present a theory, however.

    Podobne kolokacje: