"Book printed" — Słownik kolokacji angielskich

Book printed kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is printed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka wydrukowała się
  1. print czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The press was set up in 1812, but the first book would not be printed until 1814.

    Podobne kolokacje: