"adapt one's book" — Słownik kolokacji angielskich

adapt one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: adapt the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przystosowywać czyjś książka
  1. adapt czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As of 2006, she was adapting the book for film.

    Podobne kolokacje: