"adapt one's book" — Słownik kolokacji angielskich

adapt one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is adapted
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przystosowywać czyjś książka
  1. adapt czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book was adapted into a film of the same name in 2000.

    Podobne kolokacje: