"include several books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: include books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kilka książek
  1. include czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her personal interests include music, books, computer and all sports.

    Podobne kolokacje: