"include books" — Słownik kolokacji angielskich

include books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj książki
  1. include czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her personal interests include music, books, computer and all sports.

    Podobne kolokacje: