"sell several books" — Słownik kolokacji angielskich

sell several books kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij zbyt kilku książkom
  1. sell czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But then, of course, he had never sold many books in the old days either.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo