ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"release one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś książki
  1. release czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Fifteen years later he released a book about his experiences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo