"hold a book" — Słownik kolokacji angielskich

hold a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj książkę
  1. hold czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Care for people with one hand and hold a book in the other?"

    Podobne kolokacje: